Return
Register
Sign in
Overview

Photo License    Terms & Conditions    Helpcenter    Privacy policy    Press & Media    © 2021 DutchPlaneFinders

Terms & Conditions

Met het registreren van een account bij DutchPlaneFinders, accepteert u de algemene voorwaarden en gaat u akkoord daarmee akkoord met de onderstaande punten en andere voorwaardes. Mochten er wijzingen plaatsvinden zullen gebruikers hiervan op de hoogte gesteld worden door middel van een email.

In de volgende punten kan er gesproken worden over DPF, DutchPlaneFinders.nl of DutchPlaneFinders, wij hebben hier dan echt over de organisatie DutchPlaneFinders.

Spel/druk- zet fouten, die punten, regels en zinnen niet doen verdraaien/aanpassen gelden. Mits hier twijfel over komt, gelieve de beheerders van DPF te contacteren.

Mochten er vragen zijn, mogen deze verstuurd worden naar info@dutchplanefinders.nl

1000 - Registreren
Bij het registreren van een account bij DutchPlaneFinders gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van DPF.

1001. De ingevulde gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met andere derde personen / gebruikers.

1002. De gebruikersnaam bevat geen beledigende teksten- of reclame uitingen.

1003. De gebruikersnaam bevat geen functie titels die DPF hanteert.

1004. De gebruikersnaam bevat geen title die de illusie wekt voor andere gebruikers, dat het een crew-member is van DPF.

1005. Gebruikers mogen geen extras accounts aanmaken, waarbij het doel is om andere gebruikers dwars te zitten of de regels opnieuw te overtreden.

1006. DPF heeft het recht om het account te verwijderen mits niet voldaan wordt aan de gewenste gedragingen.

2000 - Photo upload
2001. Foto’s moeten voldoen aan de richtlijnen van de screeners van DPF.

2002. DPF accepteert geen seksuele/pornografische beelden.

2003. DPF heeft het recht om foto’s te gebruiken voor social-media. Voor commercieel doel- einde waarbij winstoogmerk behaald zal worden, moet DPF toestemming vragen aan de gebruiker/fotograaf.

2004. Gebruikers gaan ermee akkoord dat DPF een eigen watermerk (dit incl. gebruikersnaam van de fotograaf) op de foto plaatst.

2005. DPF is niet verantwoordelijk voor ripping- stelen van de foto’s. Foto’s worden voorzien van watermerk, echter biedt dit geen garantie.

2006. DPF heeft het recht de foto te verwijderen mits deze niet voldoen aan de eisen en richtlijnen van DPF.

2007. Foto’s die geplaatst worden mogen geen intentie hebben om reclame te maken voor een derde partij.

2008. De fotograaf van de foto blijft ten-alle tijden de rechten hebben over de foto. Wordt de foto verkocht aan derde zal de fotograaf zijn rechten aan de kopende partij hierover verliezen.

2009. Gebruikers met een hogere rang, die beschikking hebben tot het direct uploaden naar de database. Dienen zich evenals te houden aan de gestelde eisen van het uploaden. Deze gebruikers zullen zich ervan bewust zijn, dat hun waarschuwing voor incorrecte content strenger gewogen zal worden. En eerder zal leiden tot een Ban.

2010. Het uploaden van een foto is op eigen risico. De gevolgen daarvan zijn voor de gebruiker die de foto heeft ge-upload.

3000 - Community
3001. De status die geplaatst wordt, bevat geen seksuele/pornografische beelden- en teksten.

3002. De status bevat geen beledigende/bedreigende of ander kwetsende beelden- en teksten.

3003. Bij ongewenste intimiteiten binnen of buiten de community van DPF of dat het op DPF voorkomt, is de gebruiker verplicht dit te melden aan de moderators van DPF.

3004. U geeft DPF het recht om bij calamiteiten die worden gemeld, de email wisseling op DPF te mogen lezen. Wij hebben het hier dan over het email systeem op onze website zelf.

3005. DPF heeft het recht om bij ongewenste statussen te verwijderen.

4000 - Photo use
4001. De fotograaf is ten alle tijden eigenaar van zijn/haar foto. Gebruikers/bezoekers moeten voor gebruik van de foto toestemming vragen aan de fotograaf.

Wilt u graag een foto gebruiker, kunt u via zijn/haar profiel contact opnemen of kunt u gebruik maken van de verzoek pagina “Photo use” De fotograaf mag hier dan ook een vergoeding voor vragen.

4002. Tijdens de uitwisseling is DutchPlaneFinders niet verantwoordelijk voor de mogelijke besmette bestanden die worden mee verstuurd. De gebruiker of aanvrager is hier zich van bewust.

4003. DPF is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparaten tijdens de uitwisseling.

5000 - ripped/stolen
DPF biedt ripped/gestolen garanties, DPF heeft het recht om zich ten-alle tijden van deze garanties te distanceren, als deze een ongunstige invloed hebben op het functioneren van de website/organisatie.

9000 - Other
9001. DPF is niet verantwoordelijk voor eventuele physicsche- of mentale schade die de gebruiker kan oplopen bij gebruik van DPF.

9002. DPF is niet ten-alle tijden niet betrokken of verantwoordlijk bij acties die gehouden worden door gebruikers.

9003. DPF is niet verantwoordelijk voor deelname van een gebruiker aan een actie die niet door DPF georganiseerd is.

9004. DPF is niet verantwoordelijk voor eventuele koste die gemoeid zijn bij het gebruik van DPF voor een goed functioneren.

9005. DPF onthoudt zich van ten-alle tijden van koste die gemaakt worden door gebruikers.

9006. DPF onthoudt zich van juridische verlies- lijdende koste die worden gemaakt door gebruikers om zaken van gestolen fotos aan te vechten.

9007. DPF is niet verantwoordelijk voor het verlies van persoons gegevens, veroorzaakt door de persoon zelf.

9008. DPF onthoudt zich van de door de crew gedane uitspraken, die een negatief effectief zullen hebben op de organisatie DutchPlaneFinders.nl.

9009. DPF heeft ten- alle tijden het recht om de algemene voorwaarde aan te passen mits de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld is/wordt.

9010. DPF hanteert een eigen vormgeving. Deze mag ten-alle tijden niet zonder toestemming van de webmaster gebruikt worden. Voor gebruik van logo’s van DPF dient tevens ook een mail gestuurd te worden, zie 9011.

9011. Gebruikers/Bezoekers moeten toestemming vragen voor gebruik van het logo van DutchPlaneFinders.nl

9012. DutchPlaneFinders kan geen garantie geven dat de website continue beschikbaar is voor gebruikers/bezoeker. Wij zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor vertraging of onbereikbaarheid.

9012. Druk/Zet- Spelfouten voorbehouden.